Jedi, moli, voli..

SVI BLOGERI SU POGUZIJE, DOK SE NE DOKAŽE SUPROTNO! :)

15.05.2012.

RodŽendan mog kolege

JuĆer je bio rodŽendan mojem koleZi.

Za tu priliku umjesto rodŽendanske torte dobio je rodŽendansku tevsiju bureka :)

Malo je reć\' ubili smo se !
Jedi, moli, voli..